KERESÉS

Menu

Környezetvédelmi termékdíj számlán való feltüntetése

Print Friendly, PDF & Email

Ha a CCL programot számlakészítésre alkalmazó felhasználó termékdíjköteles termékről is állít ki számlát, és termékdíjfizetési kötelezettség terheli, akkor azokon a számlákon, amely számlákkal termékdíjköteles terméket értékesít, a kiszámított termékdíj adatokkal együtt, jogszabály által kötelezően előírt szöveget (záradékszöveg) kell megjelenítenie.

A jogszabályi előírásnak a számla kiállítója eleget tehet úgy is, hogy minden olyan számla kiállításakor, amikor termékdíjköteles termék is van a kiállított számlán, a számlatételhez egyedileg rögzíti a megjelenítendő adatokhoz szükséges szöveget.

De ha ugyanazt a szöveget rendszeresen kell a számla megfelelő tételsora után nyomtatni, célszerű, hogy a szöveg előre le legyen tárolva, és a számla kiállításakor automatikusan kapcsolódjon a számla termékdíjas összetevőt tartalmazó tételsorához.

A jogszabály rögzíti a környezetvédelmi díjköteles termékek, csomagoló anyagok és reklámhordozók termékdíjainak azonosítását biztosító kód (KT/CSK kód) felépítését.

A KT/CSK kód hét karaktert tartalmaz, amelyből az első három pozíción a termék meghatározása történik.

A negyedik és ötödik pozíció tartalmazza a pénzügyi státuszkódot vagy más néven az ügyletkódot, amely a díjkötelezettség teljesítésére (fizetésére, nemfizetésére, egyéb jogosultságra) vonatkozik.

A hatodik és hetedik pozíció CSK kód esetén az újrahasznosíthatóságot jelöli, míg TK kód esetén a két karakteren egyéb kiegészítő információkat tartalmazó adat tárolása történik.

A záradékszöveg adott termékdíjköteles termék esetében függ

  • a termékhez tartozó díjköteles összetevőtől (KT/CSK kód 1-3 és 6-7 pozíció) és függ
  • az ügyletre jellemző pénzügyi státuszkódtól, más néven ügyletkódtól (KT/CSK kód 4-5 pozíció).

Termékdíjköteles összetevők

Az értékesítésre kerülő termék egy egységnyi mennyisége termékdíjának kiszámításához rögzíteni kell törzsadatként a termékkategóriánkénti díjtételeket, és termékenként az egy egységnyi mennyiséghez tartozó termékdíjas összetevőket.

A vállalkozást érintő környezetvédelmi termékdíj kategóriák, valamint a KT/CSK díjköteles egységnyi termékhez kategóriánként tartozó összetevők mennyisége az itt olvasható módon tárolható.

Ügyletkód

Az ügyletkód alapállapotban a számlát kiállító cégre jellemző két karakteres szám, ami a termékdíj kód 4. és 5. karakterét képezi.

Ez a két karakteres kód alapállapotban a CobraContoLight program telepítését követően „10”, ami megtekinthető, vagy megfelelő jogosultsággal módosítható a Beállítások/Működés/Rendszer menüpont hatására megnyíló ablak Számla.TermékDíj.ÜgyletKód.Alapértelmezett megnevezésű sorát megnyitva.

Ha a számlát kiállító cégnek egyedi szerződése van a vevővel a számlán szerepeltetett környezetvédelmi termékdíjas összetevőt tartalmazó termék vonatkozásában, akkor az a vevőhöz tartozó partner törzsadatok között a Termékdíj ügyletkód rögzítésével meghatározható. Ilyenkor a számlán szerepeltetendő záradékszöveg az egyedi ügyletkódhoz kell, hogy igazodjon.

A leírtakat alapul véve, ha a Főmenü/Számlakészítés/Karbantartás/Környezetvédelmi termékdíj számlán való feltüntetésének beállításai menüpont hatására megnyíló ablakban, minden különböző hét karakterrel meghatározható termékdíj kötelezettséghez rögzítésre kerül a számlán szerepeltetendő záradékszöveg, akkor a számla kiállítása során, a termékdíjköteles termékekhez a program automatikusan beemeli a számla feliratot (záradékszöveget).

termekdij_x

A termékhez rögzített termékdíjas összetevő és a tényleges számlához tartozó ügyletkód alapján a Számla felirat egyértelműen csatolható a számla tételsorához.

Az egységnyi termékhez tárolt egység adatok és a termékdíj kategóriákhoz tartozó érték adatok alapján a tételsorhoz tartozó összetevő termékdíját a program kiszámolja.

A számlán a Számla felirat mezőben rögzített szövegben a <$> helyére a számla tételsorához tartozó mennyiségi adat, az egységnyi termékhez tárolt termékdíjas összetevő adatok és a termékdíj kategóriákhoz tartozó érték adatok alapján kiszámolt adót a program beírja.

Top