KERESÉS

Menu

V2017.2

Print Friendly, PDF & Email


TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight V2017.2 VERZIÓHOZ

Változások a V2017.1 verzió kiadása után

Általános információk
Adatbázis frissítés

A CobraContoLight 2017.2-es verziójában módosult az adatbázis struktúra. Az első indítás után erre hívja fel a program a felhasználó figyelmét.(Előfordulhat, hogy a fellelt érték az Ön verziójában nem azonos a képen láthatóval, ez nem jelent problémát.) Az automatikus frissítés elvégzéséhez kattintson az Igen gombra.

Sikeres adatbázis frissítés elvégzéséről a program tájékoztatja a felhasználót.

    Adatbázis mentési funkció

Mind a Cobra.Light, mind a Cobra.Light.Admin programba a Beállítások/Adatbázis mentése menü-pontban az aktív adatbázisról biztonsági mentés készíthető a szerver alapértelmezett mentési map-pájába. A kliens esetében a funkció csak akkor engedélyezett, ha Admin jogokkal is rendelkezik.

Futtassa a Cobra.Light.Admin programot. Válassz ki a megfelelő céget, majd kattintson az OK gombra. A rendszergazda jelszó (amennyiben nem változtatták meg): cobra
Válassza a Beállítások/Adatbázisok mentése menüpontot! Az Indít gomb hatására megtörtént a mentés.

A mentés befejezéséről a program tájékoztatja Önt. Bezáráshoz kattintson az OK gombra!

CobraContoLight telepítőkészlet módosult – Teamviewer ikon elhelyezése az asztalon
A Cobra.Light számlázó program telepítője, telepítés illetve frissítés esetén is felajánlja a Cobra Computer Kft. Teamviewer távfelügyeleti programikonjának a felhasználó számítógépének kép-ernyőjén történő elhelyezését, hogy Forródrótos segítségnyújtás esetén egyszerűbbé váljon a távkapcsolat létrehozása. Amennyiben a pipát eltávolítja a sor elől, úgy az ikon nem kerül elhelyezésre.

CobraContoLight telepítőkészlet módosult – Új telepítőkészletekben SP2-vel ellátott MS SQL Server
A Cobra.Light számlázó programjának teljes körű telepítő készlete a MS SQL Server 2014 Express alap változat (RTM) helyett a MS SQL Server 2014 Express SP2 telepíti. Ezen változás miatt, a felhasználóknak semmilyen teendőjük nincs. A meglévő SQL szerver telepítéseket a frissítés nem módosítja.

Számlakészítés
Magyar/német kétnyelvű számla

Bővült a számlák nyelvesítésének lehetősége a programban. Jelen verziótól a magyar/angol mellett már a magyar/német kétnyelvű formátum is elérhető. Ehhez az szükséges, hogy a vevő kommunikációs nyelve angol vagy német legyen.

 

Alapértelmezett termékazonosító megjelenítésének engedélyezése a számlán
Módosult a program. Szabályozhatóvá tettük, hogy az alapértelmezett termék azonosító rákerüljön-e automatikusan a számlára. Ezt a Beállítások/Működés/Rendszer menüpont alatt a Számla.Termékazonosító.Kitöltés bejegyzés értékének módosításával lehet szabályozni.
Lehetséges értékek: Termék választáskor a számlára átemelődjön a termék alapértelmezett termékazonosítója (1) vagy maradjon kitöltetlenül a mező. (0).

Figyelmeztetés eltérő deviza esetén

A program figyelmeztető üzenetet küld a képernyőre, amennyiben a Partnernél beállított deviza és a Számlatömbnél használt deviza nem azonos.

Javítások:

Cobra.Light.Admin programban

Új felhasználó felvétele esetén, miután kitöltöttük az alábbi mezőket:
Bejelentkezési név, Teljes név, Státusz és Alapértelmezett adattér jogosultság az OK gombra történő kattintás hatására a program hibaüzenettel leállt

A programban nem használt funkcióterek szerepelnek, ezek eltávolításra kerültek.

Cobra.Light programban

Egységár megjelenítés probléma. Abban az esetben, ha az egység ár 0, -el kezdődött (devizás számla), akkor a tételsornál felvitt összeget a számlán, illetve a nyomtatásban 0-a nélkül, azaz az egészrész nélkül jeleníti meg, az egységár ,-vel kezdődött.

Adóévek/Bizonylatszámok/Számjegyek száma nem volt korlátozott. Amennyiben az Adóévek/Bizonylatszámok/Számjegyek száma mezőbe nagyobb számot írtunk be (pld.: 50) akkor a megfelelő számú 0-val feltöltötte a formátum mezőt. Számlázáskor
viszont emiatt a bizonylat sorszámának hossza miatt a program hibaüzenetet küldött.

Szállítói (Saját cég) név kezelési problémája. Amennyiben a Törzsadatok/Cég/Cég adatoknál mind a három név adat definiálva volt (Rövid, teljes, név a bizonylaton), a nyomtatási képen megjelent a név a bizonylaton, de a kinyomtatott számlán a rövid név nyomtatódott.

Devizás számla esetén, az árfolyam változása nem követte a teljesítési dátum változtatását. Történt ez annak ellenére, hogy az MNB árfolyamok előzőleg letöltésre kerültek.

Visszalépés a CCL verziók és változás naplók oldalra

Top