KERESÉS

Menu

Bejegyzések | Bevezetés

Raktárak létrehozása

A raktárak kialakítása és paraméterezése a Készletkezelés / Karbantartás / Raktárak menüpont alatt történik. A raktárak nem adóévekhez kötődő objektumok, évnyitáskor nem kell ezeket újra létrehozni. Új raktár felvételét az Új adat gombbal kezdhetjük, meglévőt módosításra megnyitni pedig a Megnyitás gombbal. Törölni csak olyan raktárat lehetséges, melybe nem történt bizonylatrögzítés. Egy raktár alá tartoznak az adóévekhez tartozó bizonylattömbök, ezekből évente természetesen újat kell nyitni: A raktár fejadatai közt szerepel a címe, GLN száma és esetlegesen […]

A készletkezelésről általánosan

Fogalmak és alapelvek Készletek: a forgóeszközök közül azok a vagyontárgyak, amelyek raktározhatók, mennyiségi mérőszámokkal megmérhetők, naturáliák. Raktározás: valamely folyamatrendszer meghatározott technológiájú, technikai és munkaerő igényű részrendszere, amely sajátos létesítményeivel, berendezéseivel, felszereléseivel az áruk állagának megóvását, az áruáramlatok összehangolását, valamint a folyamatrendszerben jelentkező ütemkülönbségek szükség szerinti kiegyenlítését végzi. Raktár: olyan komplex létesítményként értelmezendő, amely az áruk minőségét és mennyiségét veszteség nélkül képes megőrizni, befogadóképessége, valamint anyagmozgatási rendszerének teljesítőképessége lehetővé teszi az áruk szükség szerinti be-, ki- […]

Top