KERESÉS

Menu

A kigyűjtött tételek rendezése, szűrése és keresés

Print Friendly, PDF & Email

Kigyűjtött tételek rendezése a kereső ablakban

A kigyűjtött tételekre kétféle módon indítható rendezés.

  • Az ablakba kigyűjtött tételek bármelyik oszlopmegnevezésére bal egérgombbal kattintva, megtörténik az oszlop adatait figyelembe véve a tételek rendezése növekvő sorrendben. Ugyanazon oszlopmegnevezésre kattintva újra, a rendezettség csökkenőre vált. Az így indított rendezés felülbírál minden előzőleg létrehozott rendezettséget.
  • A másik lehetőség, kijelölve az adott oszlopmegnevezést, és a jobb egérgombos menüből kiválasztva vagy a növekvő, vagy a csökkenő rendezést, megtörténik az oszlop adatait figyelembe véve a tételek rendezése növekvő, vagy csökkenő sorrendben. Ha a jobb egérgombos menüből indult rendezés, akkor ha volt előzőleg egy másik oszlophoz tartozó adatok alapján, akár az oszlopmegnevezésre kattintással, akár a jobb egérgombos menüből indított módon, akkor azt a program figyelembe veszi, és úgy tekinti, hogy a kiadott művelet a rendezés második szintjén érvényes.
  • Ha történt egy megnyitott keresőablakban rendezés, vagy rendezések indítása, akkor a jobb egérgombos menü bővül Rendezés/Rendezések törlése művelet választási lehetőséggel, amelyek közül a megfelelőt választva, törlődik az utolsó rendezés, illetve az összes rendezés hatása az ablakból, és a kigyűjtés visszaáll az utolsó rendezés, illetve az összes rendezés előtti állapotra.

Szűrések szerkesztése

A beépített szűrési mezőkön kívül, (ami többnyire csak a nagyobb számosságú állományok kereső ablakaiban van,) lehetőség van egyedi szűrések létrehozására a kereső ablakokban.

A kereső ablakba kigyűjtött tételekre egyedileg lehet szűrést alkalmazni, illetve szűrést szerkeszteni,

  • az oszlopmegnevezések sorában kiválasztott oszlopmegnevezés mezőjében aktiválódó  ikonra kattintás hatására megjelenő menüből kiindulva, vagy
  • az oszlopmegnevezések sorából indítható jobb egérgombos menüből a Szűrő szerkesztő… menüt indítva, vagy
  • szintén a jobb egérgombos menüből az AutoSzűrő sor megjelenítése menüt indítva.

Szűrőszerkesztés oszlop menüből

Ha valamelyik oszlopmegnevezés mezőre mutat a kijelölés, megjelenik a mező jobboldalán a  (szűrési lehetőségek megjelenítő) ikon. Az ikonra kattintás hatására megnyílik az oszlop adattartalmához igazodó menü a lehetséges szűrések indításához, illetve összeállításához.

Maradva a leírásban eddig alkalmazott véglegesített számla kigyűjtés mellett, mintaként az Irányítószám mezőre az alábbi menü jelenik meg.

gyujt_1

A program a menüben megjeleníti a választható adatokat, amire lehet szűrni, és az  menüt. Az  menü hatására egy szűrőszerkesztő ablak jelenik meg.

gyujt_2

Az ablakban lehet szűrést szerkeszteni az  és a  logikai művelet közül választva úgy, hogy két szűrő művelet legyen összekapcsolva. Művelet a lenyitható mezőkből választható, a művelethez értéket az üres mezőkben kell megadni.

Az oszlopra megszerkesztett szűrés alapján az ablakban automatikusan végrehajtódik a szűrés.

A szűrés folytatható egy következő oszlophoz lenyitott menüből.

Az összeállított szűrő képletét a szűrés végrehajtásával együtt, a kereső ablak alján a program megjeleníti.

Szűrő szerkesztés a Szűrő szerkesztő… menüt indítva

Az oszlopmegnevezések sorából indítható jobb egérgombos menüből a Szűrő szerkesztő…, hatására megnyílik a Szűrő szerkesztő ablak.

gyujt3

Ha már történt bármilyen módon egyéni szűrőszerkesztés, akkor azt a program az ablakban megjeleníti, ha még nincs megadva szűrő művelet, akkor az ablakban felajánlott logikai művelet az  ami a műveletre kattintva más műveletre cserélhető.

A kék szögletes zárójelben megjelenő oszlop megnevezésre kattintva, a megnevezés a megjelenő megnevezések közül választva cserélhető. A program azt az oszlopnevet ajánlja fel, amin állt a kijelölés a jobb egérgombos menü indításakor.

Az  felajánlott művelet szintén a megnevezésre kattintva, a megjelenő műveletek bármelyikére cserélhető.

A sor alapján végzendő szűréshez az érték megadása a relációs jelek között rögzíthető.

Az  illetve a helyén kiválasztott művelet melletti  jelre kattintva, újabb feltölthető szűrősor kapcsolható a szűréshez.

Szűrőszerkesztés AutoSzűrő sor megjelenítése menüt indítva

Az oszlopmegnevezések sorából indítható jobb egérgombos menüből az AutoSzűrő sor megjelenítése menüt indítva a kigyűjtött tételek és az oszlopmegnevezések sora között megnyílik egy üres sor.

gyujt_4

Az oszlopmegnevezéshez tartozó bármelyik üres mezőbe beírt adat segítségével kétféle módon lehet szűrést indítani.

Az egyik módszer szerint azok a tételsorok maradnak kigyűjtve a keresőablakban, amely tételsorok adott oszlopához tartozó adata az üres mezőbe beírt adattal kezdődnek.

(például, 11-et beírva az üres Irányítószám mezőbe, az a három sor marad meg a kigyűjtésből, amelyik tételsorban az iránytószám 1116)

A másik módszer szerint a mezőbe beírt adat elé kérdőjel „?”, százalék „%”, vagy csillag „*” karaktert rögzítve, azok a tételsorok maradnak kigyűjtve a keresőablakban, amely tételsorok adott oszlopához tartozó adata tartalmazza az üres mezőbe beírt adatot.

(például a Számla kelte üres mezőbe a három karakter valamelyikét írva és a 28-at, akkor a kigyűjtött számlák közül csak az N1 tömb 2-es, 3-as és a 4-es sorszámú számlája marad meg a kigyűjtésből)

A különböző módon készített szűrő összeállítások  művelettel kapcsolódnak egymáshoz, ami képletszerűen folyamatosan nyomon követhető a kereső ablak alján, vagy a Szűrő szerkesztő … menü ablakát megnyitva.

Keresés keresőpanel segítségével a kereső ablakban

Az oszlopmegnevezések sorából indítható jobb egérgombos menüből a Kereső panel megjelenítése menüt indítva, az oszlopmegnevezéseket tartalmazó sor fölött megnyílik a keresési adat beírására szolgáló mező.

gyujt_5

A mezőbe bármilyen adatot beírva, ha az adat előfordul bárhol a kigyűjtésben, a program azt szín kiemeléssel jelzi az adott helyen, és csak azok a tételek maradnak meg a kigyűjtésben, amely tételeknél legalább egy mező tartalmazza a beírt adatot.

A kereső panel mező előtti  karakterre kattintva, a Kereső panel eltűnik és a keresés törlődve, visszaáll az ablak a keresés előtti állapotra.

A keresőpanel mező utáni Keresés gomb hatására a beírt kereső adat tárolódik, ami szükség esetén, lenyitva a keresőpanel mezőt, újra kiválasztható.

A Törlés gomb hatására a kereső panel mezőbe beírt adat törlődik.

Top