KERESÉS

Menu

Bejegyzések | Számlák

Módosító okirat

Mi az a módosító okirat? Számlával egy tekintet alá eső okiratnak minősülnek mindazok az okiratok, amelyek kétséget kizáróan valamely adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítják. Lényeges azonban, hogy a számlával egy tekintet alá eső okirat is számla, így a számlára előírt előállítási módot követni kell. Miért van szükség módosító okiratra? A kibocsátott számla módosítása számos okból szükségessé válhat. Módosítást indokolhat valamely utólag bekövetkezett körülmény (például utólag adott árengedmény) vagy a számla hibás volta is (például, […]

Számla kiegyenlítése

A véglegesen kiállított számlákhoz nyilvántartható a számlák kiegyenlítése. A Véglegesített számlák kereső ablakban kijelölve egy számlát, az ablak műveleti sorában található  Kiegyenlítések ikonra kattintva, megnyílik a kijelölt számlához tartozó Számlakiegyenlítés ablak.   Ha a számla készpénzes, akkor a program a számla véglegesítésekor, automatikusan generálja a kiegyenlítési tételsort, illetve tételsorokat a kiegyenlítési típussal (Készpénz helyettesítő eszköz, Bankkártya, vagy tényleges Készpénz), de ha fizetési mód vegyes, akkor annak megfelelően több sorba. Ha a számla Érvénytelenített, vagy Érvénytelenítő, […]

Kiállított számla érvénytelenítése

A számla érvénytelenítést az érvénytelenítendő számlát a Véglegesített számlák kereső ablakban kijelölve, az ablak műveleteket tartalmazó sorában az  Érvénytelenítő ikonra kattintva lehet indítani. Az indítás hatására megnyílik egy üres Érvénytelenítés oka ablak, ahol rögzíthető az érvénytelenítés oka. A véglegesre rögzített számla érvénytelenítése egy fizetési mód nélküli ellentétes előjelű számla generálásával történik. A nyomtatott érvénytelenítő számla neve alatt a program megjeleníti az érvénytelenített számla bizonylatszámát, kiállítási dátumát, és ha történt Érvénytelenítés ok rögzítés, akkor a számla […]

Számla kiállítása bekérőlevél alapján

Bekérőlevél készítéshez és kiegyenlítéshez a leírást itt olvashatja. Ha egy vevő részére előzőleg kiállított Bekérőlevél alapján fizetett összegről kell számlát kiállítani, akkor a számla készítés adatbeviteli ablakban az Import/Bekérőlevél… menü hatására megnyílik a Véglegesített bekérőlevelek kereső ablak. Az ablakban kiválasztható a megfelelő bekérő levél. Ha az inputként kiválasztott bekérőlevél típusa Előlegbekérő, akkor a számlaadatok létrehozásával egy időben a program elvégzi az számlához az Előlegszámla beállítást. Megjegyzés: Ha a Bekérőlevél tételsorai Bruttó egységár megadás beállítással készült, […]

Előlegszámla beszámítása végszámla kiállításakor

Ha egy vevő részére végszámlát kiállítva egy előzőleg előlegszámla alapján fizetett összeget is be kell számítani, akkor a végszámla készítés adatbeviteli ablakban az Import/Előleg beszámítás… menü hatására megnyitható az Előlegszámlák kereső ablak. Az ablakhoz alapbeállítás, hogy Csak a nem végszámlázottakat gyűjtse ki a program. Az ablakba szűrőbeállítások segítségével egyedileg kiválasztható a keresett előlegszámla, és a végszámla készítéséhez felhasználható. Ha végszámla adatbeviteli ablakban még nincs megadva a Vevő, akkor az előleg levonandó tételként történő beépítésével együtt […]

Jóváírás

A számlakészítés adatbeviteli ablakban az Import/Jóváírás… menü hatására megnyílik a jelen dokumentáció a  Kigyűjtött tételek csoportosítása pontban leírt módszerrel előállított Számlatételek kereső ablak. Az ablak a leírt módon a célnak megfelelően tovább módosítható, szerkeszthető. Az ablakban alapbeállítás a Partnernév, és azon belül Bizonylatszám csoportosítás. Az ablakban lehet szűrőbeállítások segítségével a jóváírandó számla tételt, vagy tételeket kiválasztani. Egyszerre csak egy jóváírandó tétel választható. Példaként legyen szükség a Vásárló Péter vevő részére kiállított N-7/16 Bizonylatszámmal kiállított számla egy […]

Számlakészítés korábbi számla felhasználásával

A számlakészítés adatbeviteli ablakban az Import/Korábbi… menü hatására megnyílik a Véglegesített számlák kereső ablak. Az ablakban szűrőbeállítások segítségével lehetőség van a programmal véglegesen rögzített bármelyik számlát mintaként kiválasztani és az új számla készítéséhez felhasználni. OK hatására, vagy a számlára duplán kattintva, a kijelölt számla adatai a Számla kelte és az ahhoz köthető adatok, valamint a Számlaállomány által meghatározott adatok kivételével betöltődnek a új számla adatbeviteli ablakba. A betöltődött minta rögzítés előtt minden adatában módosítható.

Az elkészített számla ellenőrzése és véglegesítése

A kiállított számla rögzíthető, mint előkészített számla, és megtekinthető, hogy milyen lenne a végleges rögzítés hatására készítendő nyomtatott számla. A Számla adatbeviteli ablak alsó keretében található az előkészített vagy végleges rögzítés beállítására szolgáló mező, a számla nyomtatási képének megjelenítésére szolgáló gomb és a végleges nyomtatással kapcsolatos egyéb beállítások. A Véglegesítés beállítást üresen hagyva, a számla előkészített számlaként rögzíthető, és később újra megnyitva, még módosítható, vagy kijelölve az Előkészített számlák kereső ablakban, feltétel nélkül törölhető A […]

A számla tételsor adatai

A számla adatbeviteli ablakában a Tételek fül alatti lapra rögzítendők a számla tételsorai. A tételsorok elkészítéséhez tételsoronként önálló adatbeviteli ablak tartozik. A Tételek fül alatti lap alján az indítható műveletek alapállapotban megnevezés nélkül, csak ikon állapotban láthatók, ami szükség esetén az itt leírt módon módosítható. Új adat műveletet indítva megnyílik a Számlatétel adatbeviteli ablak. A Sorszám mezőbe a program megjeleníti, hogy az adatbeviteli ablak a számla hányadik tételsorához tartozik. A Tétel típus mezőbe a program generál megnevezést. […]

Vevő adatai és egyéb Fejléc adatok

A vevő számlához rögzíthető adatai a Vevőnév és Számlázási cím adatokból, és ha szükséges a Vevő azonosítókból és a vevővel való kapcsolatfelvételhez szükséges Kommunikációs adatokból állhat. Szállítási név és cím adatok A Szállítási cím és Vevőnév megadásához alapvetően rendelkezésre áll a Partner törzsből történő kiválasztás. A kiválasztáshoz két lehetőség is rendelkezésre áll, az egyik az első  ikonra kattintva (vagy F9) név szerinti tallózással, és a másik a második   ikonra kattintva (vagy Shift + F9) kiválasztott […]

Számlakészítés

Új számlakészítés az Előkészített, vagy Véglegesített számlák kereső ablakból Új adat művelet hatására indítható. Ha csak egy számlatömb van létrehozva, akkor automatikusan felajánlja a program számlakészítést indítva, az egyetlen számlatömböt. Több számlatömb esetén számlakészítés indítása előtt a Számlatömb mezőbe lenyitható menüből számlatömböt kell választani. Az Új adat művelet hatására megnyíló adatbeviteli ablakban előzményszámla felhasználása nélkül a számlához tartozó adatok megadása három részre bontható. A Vevővel kapcsolatos adatok és további Fejléc és Lábléc adatok megadása. A […]

Környezetvédelmi termékdíj számlán való feltüntetése

Ha a CCL programot számlakészítésre alkalmazó felhasználó termékdíjköteles termékről is állít ki számlát, és termékdíjfizetési kötelezettség terheli, akkor azokon a számlákon, amely számlákkal termékdíjköteles terméket értékesít, a kiszámított termékdíj adatokkal együtt, jogszabály által kötelezően előírt szöveget (záradékszöveg) kell megjelenítenie. A jogszabályi előírásnak a számla kiállítója eleget tehet úgy is, hogy minden olyan számla kiállításakor, amikor termékdíjköteles termék is van a kiállított számlán, a számlatételhez egyedileg rögzíti a megjelenítendő adatokhoz szükséges szöveget. De ha ugyanazt a […]

Számlatömbök

A Főmenü/Számlakészítés/Karbantartás/Számlatömbök menüpont hatására megnyíló ablakban lehet számlaállományokat létrehozni, és minden számlaállományhoz adóévenként önálló számlatömböket lehet rendelni. A program telepítését követően az ablakban egy Normál számlák HUF állomány van. Ezt az állományt az első számla kiállítása előtt kötelező módosítani, mert az állományhoz nincs rögzítve bankszámlaszám. Az állományt megnyitva, az állományhoz tartozó minden adat módosítható, és elvégezhető a Bankszámlaszám hozzárendelése. A telepítését követően az ablakban a Normál számlák HUF állományhoz egy tárgyévhez tartozó Bizonylattömb is létre […]

Adóévek

Az adózási időszakokhoz, illetve a beszámolási kötelezettséghez igazodva a Törzsadatok/Cég/Adóévek menüpont hatására megnyíló ablakban lehet adóéveket létrehozni. A program telepítését követően a gép rendszerdátumához igazodva létrejön az aktuális dátumhoz tartozó naptári adóév. Megnyitva a létrehozott adóévet, a paraméterezés módosítható. A Megnevezés mezőbe az évszámot generálja a program, ami tetszés szerint átírható szabadon választott maximum ötven karakteres megnevezésre. Az Évszám az aktuális tárgyév négy karakteres száma. A Lezárt adóév jelölésnek akkor van jelentősége, ha egy adóévnek […]

Deviza árfolyamok

A program telepítését követően Törzsadatok/Cég/Deviza árfolyamok menüpont hatására megnyíló ablak üres. Ha a vállalkozás állít ki devizás számlákat, akkor a kiállított számlákhoz meg kell adni a számla kiállításkor alkalmazott könyvelési és ÁFA árfolyamot. A számlán az árfolyam minden alkalommal egyedileg is megadható, de abban az esetben, ha a Deviza árfolyamok állományban az árfolyamok tárolva vannak, akkor devizás számlakiállítást indítva, kiállítási dátumhoz igazodva a megfelelő mezőkbe az árfolyam automatikusan betöltődik. Az ablakba a szükséges árfolyam adatok […]

Top